La migranya, quin trencaclosques!

//La migranya, quin trencaclosques!

La migranya, quin trencaclosques!

La migranya és un dels mals de cap (cefalea) més coneguts i més comuns, ja que el 16% de la població mundial el pateix.

Si la fisioteràpia no pot curar aquesta patologia, sí que pot ajudar a millorar la qualitat de vida d’aquelles persones que la pateixen.

Què és la migranya?

Classificada dintre de les cefalees primàries, la migranya és una patologia d’origen neuro-vascular causat per un problema d’irrigació del cervell. No parlem doncs d’un problema mecànic resultant d’una patologia de la part externa del cap, sinó més bé d’un problema on l’origen es troba directament dintre el crani.

La migranya es manifesta en forma de crisis anomenades “episodis migranyosos” . El dolor pot ser molt intens i es localitza habitualment a un costat del crani (unilateral). És un dolor pulsàtil (com si el cor bategués dintre el cap) i pot durar entre 4 i 72 hores. Altres símptomes també poden acompanyar aquests episodis, com les nàusees, la fotofòbia (dolor causat per la llum) o la fonofòbia (dolor causat per determinats sorolls).

Les persones que sofreixen aquests episodies de migranya poden estar molt limitades del moviment i incapacitades. Aquestes persones tenen sovint la necessitat d’aïllar-se dintre d’una habitació tranquil·la i fosca per esperar que la crisi passi.

Tinc migranya? No és segur…

En el llenguatge comú, la migranya es sovint associada al mal de cap general. En canvi, és molt possible que el dolor no sigui d’origen neuro-vascular i tingui una altra causa.

Les cefalees mixtes

Al principi, cal saber que la persona que pateixi una migranya pot igualment patir una altra patologia que tingui un impacte sobre els seus mals de cap. S’anomena aquest fenomen “cefalea mixta”. Per exemple, el mal de cap serà causat a vegades per un problema de migranya, però també per un problema d’origen cervical.

Les problemàtiques cervicals

La cefalea cervico-gènica és un dels mals de cap més freqüents. Classificats a la categoria de cefalees secundàries, aquesta problemàtica forma part dels mals de cap que no són causats per un problema neurològic o vascular, però per una patologia externa del cap. En aquest cas, l’origen del mal es troba principalment a la regió cervical (coll). Aquesta problemàtica provoca un dolor referit al crani, però causat per una irritació d’una articulació o d’un nervi (sovint el nervi d’Arnold).

La mandíbula

La mandíbula pot igualment causar mals de cap en determinats casos. De fet, una disfunció de l’articulació temporo-mandibular pot causar mals de cap degut als moviments de la mandíbula (obrir o tancar la boca, menjar, etc.).

Altres cefalees

Encara que no es detallin en aquest article, existeixen nombrosos tipus de cefalees (cefalea tensional, àlgia vascular de la cara, etc.) que poden explicar els mals de cap.

Com pot ajudar-me la fisioteràpia?

La fisioteràpia pot jugar un rol dintre del tractament de la migranya. Els exercicis d’enfortiment i de relaxació poden tenir bons resultats i alleugerar el pacient a llarg termini. El fisioterapeuta també treballarà sobre factors agravants per tal d’aportar una ajuda suplementària al pacient. Aquests factors agravants poden sorgir de la postura, l’estil de vida o circumstàncies personals (estrès i ansietat).

Malgrat això, sabent que és una patologia neuro-vascular, la medicació és qui tindrà el rol més important.

En el casos de cefalea mixta, la fisioteràpia podrà tractar i curar l’aspecte cervical del problema, la solució del qual podrà disminuir la freqüència d’episodis de mal de cap i pot reduir-ne la intensitat. Si el problema cervical constitueix el 50% de la patologia, la fisioteràpia podrà intervenir sobre els símptomes en un 50%. No obstant això, el pacient sempre mantindrà episodis de migranya que han de ser tractats amb medicaments.

Els pacients rarament són conscients que els seus problemes poden tenir diferents causes i de vegades es sorprenen de la millora del seu estat.

 

 

 

 

 

 

2017-03-06T08:15:30+01:00