Tractament del Vertigen posicional paroxismal benigne (VPPB)

//Tractament del Vertigen posicional paroxismal benigne (VPPB)

Tractament del Vertigen posicional paroxismal benigne (VPPB)

El vertigen posicional o Vértigen Posicional Paroxismal Benigne (VPPB) es basa en l’aparició d’episodis de vertigen que duren un breu espai de temps i que es produeixen quan la persona realitza canvis bruscs de postura. Habitualment es presenta al estirar-se, llevar-se o fer girs al llit o bé ajupir-se o mirar cap a dalt.

És la causa més freqüent de vertigen i representa entre 20-25% dels vertigen de l’oïda interna. Afecta a les persones a mesura que augmenta la edat i pot alterar l’equilibri de les persones d’edat avançada, incrementant el risc de caiguda.

 

 

El Vertigen posicional paroxismo benigne es causat per un trastorn a l’oïda interna.

Per que s’origina el vertigen posicional? Consisteix en el desplaçament anòmal de les otocònies dins del sistema vestibular de l’oïda interna. Les otocònies són petites partícules de carbonat càlcic que es localitzen al sistema vestibular. És per això que les otocònies que provenen del utrícul es desprenen del lloc d’origen, i per efecte de la gravetat s’introdueixen als canals semicirculars de l’oïda.

 

 

 

Símptomes de Vertigen posicional

Els símptomes es desencadenen en el canvi de posició del cap i duren pocs segons. Entre els diferents símptomes trobem:

  • Episodis breus i repetits de vertigen rotatori desencadenat per moviments del cap o canvis posturals (girar-se al llit, estirar-se o aixecar-se del llit, ajupir-se o mirar cap a dalt). Generalment, la duració és de segons i no excedeix el minut.
  • Habitualment, s’acompanyen de nàusees i a vegades vòmits.
  • Mareig.
  • Pèrdua d’equilibri o inestabilitat. 

 

Diagnòstic de Vertigen posicional   

El diagnòstic es basa en la història clínica del pacient i l’observació del nistagme (moviment involuntari de l’ull) amb videonistagmoscopi (ulleres que incorporen una càmera infarroja per cuantificar amb més precisó el moviment ocular). Es determina el canal semicircular afectat per les característiques observades al nistagme.

L’exploració es realitza mitjançant les maniobres de provocació a la consulta, les quals permeten desencadenar el nistagme, reconèixer a quin costat i a quin canal es situen les otocònies.

L’anàlisi s’ha de realizar per un fisioterapeuta especialista en rehabilitació vestibular o otorrinolaringòleg expert en otoneurologia.

 

Tractament del vertigen posicional

El tractament es basa en aplicar maniobres de reposició de les otocònies, un conjunt de moviments del cap senzills que es realitzen amb la finalitat de retornar les otocònies al seu lloc d’origen. Es selecciona la maniobra en funció del canal semicircular afectat. Les maniobres de reposició han mostrar tener una eficàcia aproximada del 80% en un primer intent.

Una vegada realitzat el tractament, es important observar si els símptomes tornen a aparèixer. En aquest cas, será necessari repetir la maniobra.

Les maniobres de tractament han de ser executades per un especialista y per qualsevol aclariment acudir a ell.

 

CONTACTA AMB NOSALTRES


© Centre Mèdic Rambla Nova
Rambla Nova, 103 (Edifici Atlàntic)
43001 Tarragona
Tel. 977 25 00 00 (Al trucar demandar visita amb Sabina Altés, fisioterapeuta especialista en rehabilitació vestibular i de l’equilibri)
Altre Telf.  692 20 47 02 
Mail: info@homefisio.cat

2024-03-02T00:29:36+01:00